Top

Alüminyum Evrimi

Alüminyumun tekrar kullanılma ve geri dönüşüm olanakları mükemmeldir, çünkü malzeme defalarca eritilebilir ve nispeten küçük kayıplarla tekrar kullanılabilir.

Geri dönüştürülmüş alüminyum mükemmel özelliklerini kaybetmez ve aynı miktarda alüminyum üretimi için kullanılan enerjinin sadece%5'ini gerektirir.

Alüminyum ayrıca belirli özellikleriyle sonsuz yaşamı sayesinde yüksek performanslı bir enerji akümülatörü işlevi görür. Şuana kadar üretilen alüminyumun %75'ine yakın kısmı hala kullanılmaktadır.


WhatsappWhatsapp